Tillgänglighet A och O i norskt naloxonförsök

I juli 2014 började Norge som andra nordiska land att dela ut naloxon, ett motgift mot överdosering av opioider. Ungefär 1500 stycken nässpray har delats ut så här långt i Oslo och Bergen och i 200 fall har de använts. För att se en effekt så måste vi dela ut så många som möjligt till rätt personer, säger forskare.

Utdelning av naloxon beskrivs i Norges nationella strategi mot överdosering som en av de viktigaste åtgärderna för att minska narkotikadödligheten. Naloxon är ett motgift mot överdosering av opioider, som till exempel heroin. I praktiken motverkar den muskelkramper som sänker andningsförmågan i samband med en överdos. Sedan naloxon blev tillgängligt som nässpray har flera länder bestämt sig för att försöka med utdelning, däribland också Danmark.

I juli 2014 började Norge som andra nordiska land med utdelning av Naloxon till andra än sjukvårdspersonal. Nässprayet delas ut vid ungefär 30 punkter i Oslo och Bergen. En central tanke i det norska försöket har varit att göra naloxonet så lättillgängligt som möjligt.

5 minuter allt som behövs

Det behövs varken läkare eller recept för att dela ut motgiftet. Man behöver inte registrera sig eller visa ID, bara gå en kort utbildning på fem till tio minuter i hur man ska agera vid en överdos.

Utbildningen är snabb och enkel. Desiree Madah-Amiri, från SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning, är med i forskargruppen som ska evaluera projektet. Hon delar också ut naloxon.

Hon beskriver tecken på överdos. Medvetslöshet, blåa läppar, ingen andning. Först ska man ringa ambulans, sen se om personen vaknar genom att exempelvis gnida knogarna mot bröstkorgen. Det är vanligt att personer som överlever en överdos får hjärnskador på grund av syrebrist, så därför är det viktigt att ge konstgjord andning.

– Naloxon ska fungera som en sista utväg om personen inte vaknar. Först ges en dos per näsborre. Sedan väntar man och fortsätter med konstgjord andning. Det finns flera doser i sprutan, men näsan måste vila mellan dem. Ifall ingenting händer efter ett par minuter ges samma mängd igen. Mängden naloxon som behövs varierar från person till person och beror på hur mycket opioider personen har tagit, beskriver Madah-Amiri.

Det räcker med att personen som överdoserat har lite opioid i systemet för att medlet ska verka. Madah-Amiri varnar att personer som vaknar till kan lida av avvärjningssymtom eftersom naloxonet helt blockerar opioidens effekt. Efter en tid försvinner naloxonets effekt och då kan effekten av drogerna kännas igen. Därför är det viktigt att se till att personen inte tar mera droger under tiden.

Effekten hänger på spridningen

Naloxon måste vara lättillgängligt för att det ska få effekt, säger Madah-Amiri.

– De som delar ut är frivilligt med i försöket. Vi måste få ut så mycket som möjligt till de rätta personerna för att se om det påverkar narkotikadödligheten, säger Madah-Amiri.

De som hämtar ut naloxon är främst aktiva brukare av narkotika, men medlet är också riktat till personer med opioidbrukare i sin omgivning. 

– Det är ofta aktiva användare som hämtar naloxon, men också personer som håller på att lämna behandling. Främst använder de opioider, men det finns också en del som använder amfetamin som tagit kursen, säger Madah-Amiri.

 

 

I Norge stod opioider för ungefär 80 procent av alla överdoseringsdödsfall 2012. Rapporten Narkotikautløste dødsfall visar att många av de som överdoserar hade nyligen varit kontakt med olika vårdinsatser innan överdoseringsögonblicket, vilket tyder på att det finns en möjlighet att påverka ödet för de som löper risken för överdosering.

Norge hade länge nästhögst narkotikadödlighet i Europa. 2001 dog över 400 personer på grund av överdos, men i motsats till exempelvis Sverige och Finland har antalet sjunkit på sistone. 2013 var siffran nere på runt 230 dödsfall.

 

Skiljer sig från danskt försök

Danmark inledde ett pilotprojekt för utdelning av naloxon 2010. Projektet fick en fortsättning 2013 och fick i år pengar för att vidareutveckla verksamheten. Den stora skillnaden till försöket i Norge är tillgängligheten. I Danmark måste en läkare ge utbildningen i hur man använder naloxon. Naloxonet är gratis, precis som i Norge, men tillgängligheten syns i statistiken. 500 personer har utbildats sedan 2013 och cirka 90 överdoser har behandlats med naloxon sedan 2011. Det kan jämföras med de 1500 set som delats ut i Norge och de 200 gånger naloxonet har använts bara under det första året.

Det norska försöket ska utvärderas 2017 genom ambulans- och registerdata för att granska hur det har påverkat överdoseringsstatistiken.

 

Julius von Wright
redaktör, popNAD

Publicerad 18.12.2015 

Senast uppdaterad

2017-11-22

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet