Nylansering av tidskriften NAD: Ny visuell profil, ny sajt och nytt förlag

Årets första nummer av Nordic Studies on Alcohol and Drugs har utkommit, det är första gången tidskriften utkommer på Sage Publishing. Numret är ett specialnummer om åldrande och rusmedel med Sverre Nesvåg som gästredaktör.

Tidskriften lanseras med ny visuell profil och en ny sajt.  Den nya visuella profilen är utvecklad av Nordiska Ministerrådet och förverkligad av NAD:s långvariga grafiker Anders Carpelan.

I samband med bytet av förlag kommer också tidskriftens tidigare nummer att finnas samlade på ett ställe, nu finns nummer från 2015 samlade i arkivet.

Tidskriften kommer även i fortsättningen att publiceras både i Open Access- och tryckt format.

En del av artiklarna i nummer 1/ 2017 kommer att publiceras på popNAD i populärvetenskaplig form under vårens lopp.

 

Malin Wikström

Publicerad 23.3.2017

Senast uppdaterad

2017-11-22

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet