Norge första landet i världen som infört neutrala snusdosor

Norge är det fjärde landet i världen som den 1 juli införde standardiserade tobaksförpackningar och det första landet i världen att införa standardiserade snusdosor. Samtidigt visar en uppdaterad folkhälsorapport att antalet unga som snusar ökar.

Den 1 juli trädde en ny lagändring om att alla tobaksprodukter ska ha neutrala förpackningar i kraft i Norge. Förpackningarna ska ha samma färg och utformningoch inte längre ha skilda logon, symboler, bilder eller annan form av reklam. De neutrala förpackningarna är ett sätt att förhindra att barn och unga börjar röka eller snusa.

Producenterna har ett år på sig att genomföra förändringen på de produkter som redan nu finns ute på marknaden, efter den 1 juli 2018 ska alla tobaks- och snusprodukter som säljs i Norge ha standardiserade förpackningar.

Australien var först med att införa standardiserade tobaksförpackningar 2012, därefter har Storbritannien och Frankrike också gjort det. Norge är det första landet i världen som har infört standardiserade snusdosor, något som har fått snustillverkaren Swedish Match att stämma den norska staten, skriver bland andra Sveriges Radio

Snusandet ökar 

Andelen rökare minskar stadigt i Norge, däremot ökar antalet snusare, det här är en utveckling som pågått sedan 2000. Speciellt bland unga har snusandet ökat. 


2016 rökte eller snusade 29 procent i åldersgruppen 16 till 74 år.Det finns stora socioekonomiska skillnader då det gäller användningen av tobaksprodukter. Både att snusa och att röka är vanligare bland lågutbildade.

I Norge dör 6000 av rökning varje år.

 

Malin Wikström

Publicerad 2.8.2017

Senast uppdaterad

2017-11-22

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet