English page

Från flykting till medborgare - Nordiska erfarenheter av inkludering på arbetsmarknaden

Program 

Datum: Onsdagen den 8 november kl. 10:00-17:45
Plats: Nordregio, Holmamiralens väg 10 på Skeppsholmen i Stockholm
Moderator: Soledad Pinero Misa

10:00 - 10:15 Välkommen och inspiration för dagen
Annica Dahl, statssekreterare hos Sveriges arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

10:15 - 10:30 Nordisk samverkan om integration
Kristin Marklund, Nordens välfärdscenter.

10:30 - 10:50 Vad säger forskningen?
Om flyktingar och immigranters situation på den nordiska arbetsmarknaden. Anna Karlsdóttir, Nordregio.

10:50 - 11:10 Kaffe

11:10 - 11:30 Inspirationsföreläsning
Lars Larsen från den danska analysfirman LG Insight.

11:30 - 11:50 Snabbspår i praktiken
Nyanlände läkaren Mohammed Al Nussirie i samtal med John Wahren, en av initiativtagarna till snabbspår för personer som arbetat inom sjukvården.

11:50 - 12:10 Social impact bonds
Om Finlands satsning för att få fler nyanlända i jobb genom sociala obligationer. Mika Pyykkö, projektledare SITRA. (Föredraget kommer att hållas på engelska)

12:10 - 13:10 Lunch

13:10 14.10 Parallella workshops

Workshop 1: Hur lyckas vi få ut fler nyanlända kvinnor på arbetsmarknaden?
Samtal med Christina Merker-Siesjö Yalla Trappan i Sverige, Toril Sundal Leirset Levanger voksenopplæring i Norge och Else-Marie Ringgaard Projekt 500 i Danmark.

Workshop 2: Nätverk som leder till jobb
Möt två verksamheter som underlättar för nya nordbor att knyta yrkeskontakter och komma i jobb. Amelie Silfverstolpe Yrkesdörren, Sverige tillsammans med Jessica Lerche Luckan integration, Finland och Hilde Lyngroth Selsing från Lørenskog kommune i Norge.

Workshop 3: Snabbare väg till arbete
Hör om Greve i Danmark och Gloppen i Norge, två kommuner som lyckats väl med att få flyktingar i jobb och Sunne kommun i Sverige som kortat nyanländas väg till egen försörjning.

14:10 - 14:40 Kaffe

14:40 15:10 Tre lärande exempel från Norden
Moderatorn intervjuar personer från eftermiddagens workshoppar.

15.10 - 15.20 Bensträckare

15:20 - 15:50 Bydelsmödrar bygger broar
Hör Mai-Britt Haugaard Jeppesen och Shazia Mughal från danska Bydelsmødre, en organisation som lyckats bryta isoleringen och motivera invandrarkvinnor att bli aktiva i samhället. 

16:00 16:20 Avslutande ord

16:30 - 17:45 Mingel och visning av Moderna Museet

17:45 Slut


Senast uppdaterad

2017-09-20

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet