English page

Ykesinriktad arbetskraftsutbildning ger sysselsättning snabbare

  • Integration
  • Arbete
  • Utbildning
sep
2017
13

Arbetsmarknadsorienterade åtgärder stöder sysselsättningen av invandrare bäst, visar en färsk undersökning. Även de ekonomiska konjunkturerna och behovet av arbetskraft har stor inverkan på hur invandrare får sysselsättning.

Undersökningen Maahanmuuttajat ja työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuus (Invandrare och arbetskraftspolitiska åtgärders effekter), som gjordes på uppdrag av kompetenscentret för integration av invandrare vid arbets- och näringsministeriet, publicerades tisdagen den 13 juni 2017.

Undersökningen gjordes av Simo Aho, licentiat i samhällsvetenskaper, specialforskare på Forskningscentralen för arbetslivet vid Tammerfors universitet.

– Undersökningen ger exakt information om de effekter som arbetskraftspolitiska åtgärder har på invandrares ställning på arbetsmarknaden. Det här är den första systematiska analysen av arbetsmarknadsställningen för dem som flyttat till Finland av olika orsaker och av arbetskraftspolitiska åtgärders inverkan på hur arbetsmarknadsställningen utformas.

Rapporten visar att det är rätt riktning i den valda integrationspolitiken, där yrkesinriktade innehåll och arbetslivet allt tidigare och snabbare införs på integrationsvägen, säger docent Annika Forsander, utvecklingschef vid kompetenscentret för integration av invandare.

En av de viktigaste arbetskraftspolitiska åtgärderna för invandrare är integrationsutbildning. Enligt undersökningen får de invandrare som utöver integrationsutbildning deltagit i andra åtgärder eller som enbart deltagit i andra åtgärder sysselsättning bättre än de invandrare som inte alls deltagit i åtgärder.

Läs mer på Integration.fi

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet