English page Verkkosivu suomeksi

Perusteltua vai potaskaa? Päihteet ja tutkimus mediassa

  • Folkhälsa

Toimittajat ja tutkijat tarvitsevat toisiaan. Mutta vaikka kummankin ammattiryhmän tehtävä on välittää tietoa, menetelmät ovat keskenään erilaisia, mikä voi aiheuttaa erilaisia ristiriitoja. Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen julkaisussa ”Perusteltua vai potaskaa? Päihteet ja tutkimus mediassa” annetaan vinkkejä haastattelijoille ja haastateltaville.

Julkaisu pyrkii edistämään sitä, että median raportointi alkoholista ja huumeista olisi monivivahteisempaa ja perustuisi entistä enemmän faktoihin.

Julkaisussa annetaan sekä toimittajille että tutkijoille vinkkejä siitä, miten näiden kahden ammattikunnan välistä viestintää voi helpottaa. Julkaisussa on myös sanasto, joka voi auttaa tutkimustulosten uutisoinnissa, sekä esimerkkejä termeistä, jotka voivat olla ongelmallisia kun raportoidaan päihdeasioista.

Kaikille pohjoismaisille kielille käännetty julkaisu on suunnattu ensisijaisesti journalistiikan opiskelijoille ja uransa alussa oleville tutkijoille, mutta myös muille päihdealan ammattilaisille.

Finnish version: Perusteltua vai potaskaa?  Päihteet ja tutkimus mediassa

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Jessica Gustafsson, Nina Karlsson
Publikationsår: 2017
Publicerad: 2017-04-11 08:00:00
Språk: Suomi
Antal sidor: 31
Nyckelord:
  • Folkhälsa
Perusteltua vai potaskaa?  Päihteet ja tutkimus mediassa

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet