English page Verkkosivu suomeksi

Misbruk av fakta? Alkohol og narkotika i mediene

  • Folkhälsa

Journalister og forsker trenger hverandre. Men selv om begge yrkesgruppene arbeider med å formidle fakta, er metodene forskjellige, og det kan oppstå en kollisjon når de møtes. Nordens välfärdscenter har utarbeidet publikasjonen «Missbruk av fakta? Alkohol och droger i medierna» med tips til den som intervjuer eller skal intervjues. Formålet er å gjøre rapporteringen om alkohol og rusmidler i mediene mer faktabasert og nyansert.

I publikasjonen inngår det tips til både journalister og forskere for å forenkle kommunikasjonen mellom disse gruppene. Publikasjonen inneholder også en ordliste som kan være til hjelp når man skal lese forskningsresultater, og eksempler på termer som kan være problematiske ved rapporteringen av forskjellige former for misbruk.

Publikasjonen, som har kommet ut på alle nordiske språk, retter seg i første rekke mot journaliststudenter og forskere som innleder sin karriere, men også til andre eksperter på alkohol- og rusmiddelområdet.

Norsk versjon: Misbruk av fakta? Alkohol og narkotika i mediene

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Jessica Gustafsson, Nina Karlsson
Publikationsår: 2017
Publicerad: 2017-04-11 08:30:00
Språk: Norska
Antal sidor: 31
Nyckelord:
  • Folkhälsa
Misbruk av fakta? Alkohol og narkotika i mediene

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet