English page Verkkosivu suomeksi

Broschyr om Nordens Välfärdscenter

  • Folkhälsa
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi

Nordens Välfärdscenter är med och utvecklar den nordiska välfärdsmodellen. Läs om vårt arbete inom alkohol- och drogfrågor, arbetsinkludering, funktionshinderfrågor, välfärdspolitik och välfärdsteknologi.

Det finns stora likheter de nordiska länderna emellan, men vi organiserar välfärden på olika sätt. Skillnaderna gör att vi kan lättare lära av varandras erfarenheter. Och det är här Nordens Välfärdscenter kommer in i bilden.

Vi tar fram konkreta förslag till politikerna, sammanställer forskningsresultat och arrangerar nordiska och internationella konferenser, alla med anknytning till aktuella välfärdsfrågor.

Mer om vår verksamhet i broschyren!

Brochure in English

Esite suomeksi

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Nordens Välfärdscenter
Publikationsår: 2015
Publicerad: 2015-06-30 09:00:00
Språk: Svenska
Antal sidor: 6
Nyckelord:
  • Folkhälsa
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
Omslag för folder

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet