English page Verkkosivu suomeksi

Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen esite

  • Folkhälsa
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi

Pohjoismainen hyvinvointikeskus on mukana kehittämässä pohjoismaista hyvinvointimallia. Esitteestä voit lukea toiminnastamme seuraavilla osa-alueilla: päihteet, osallistava työelämä, esteettömyys, hyvinvointipolitiikka ja hyvinvointiteknologia.

Vaikka hyvinvointijärjestelmät ovat kussakin Pohjoismaassa järjestetty eri tavoin, on maiden järjestelmissä suuria yhtäläisyyksiä. Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen keskeinen tehtävä on havainnollistaa yhtenäisyyksiä ja eroja sekä luoda hyvät yhteistyömahdollisuudet Pohjoismaiden välille.

Pohjoismainen hyvinvointikeskus laatii strategisia lausuntoja poliitikoille, tekee yhteenvetoja tutkimustuloksista sekä järjestää ajankohtaisiin hyvinvointiasioihin liittyviä pohjoismaisia ja kansainvälisiä konferensseja.

Lue lisää esitteestämme!

Broschyr på svenska

Broschure in English

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Pohjoismainen hyvinvointikeskus
Publikationsår: 2015
Publicerad: 2015-06-30 08:30:00
Språk: Suomi
Antal sidor: 6
Nyckelord:
  • Folkhälsa
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
Kansiokuva esitteestä

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet