English page Verkkosivu suomeksi

Nordens barn - fokus på barn i fosterhem

  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter arbetade med projektet "Nordens barn - fokus på barn i fosterhem". Vi har samlat in kunskap om exempel på insatser som förbättrar situationen för barn i familjehem.

Turné i de nordiska länderna

Under 2015 genomfördes en seminarieturné i de nordiska länderna med fokus på barn i fosterhem.

Ungdomarnas perspektiv lyftes fram och deras råd om hur man bör förändra förhållningssätt och förbättra arbetsmetoder förmedlades. Samt vilka faktorer som minskar risken för framtida utanförskap.

En av de främsta faktorerna har visat sig vara en lyckad skolgång. Vidare är det viktigt att barnen genomgår systematiska hälsoundersökningar för att förhindra att de utvecklar allvarliga sjukdomar senare i livet.


Unga hade huvudrollen under slutkonferensen

Slutkonferensen i projektet ägde rum våren 2015. Där presenterade Bo Vinnerljung, huvudförfattare till projektrapporten, bakgrunden med mycket oroande fakta om fosterbarns livssituation. Både han och andra talare presenterade konkreta och genomförbara förslag på förbättringar i samhällets vård av barn i fosterhem.

Några av deltagarna från ungdomssamlingen på Biskops Arnö berättade under konferensen om sina erfarenheter och om hur samhället ska kunna bli bättre på att förbättra fosterbarns situation.


Om projektet

Under två års tid drev Nordens välfärdscenter ett projekt om tidiga insatser till familjer och barn. Under det projektet genomfördes samlingar med ungdomar som varit placerade i familjehem eller på institution. Vid dessa samlingar kom ungdomarna med förslag på hur man kan förbättra placerade barns situation.

Forskning visar att både barn som lever i familjehem och vuxna som i ungdomen levt i familjehem på flera sätt har sämre livskvalitet än andra barn och vuxna. I dag finns en hel del kunskap om hur man kan förbättra fosterbarnens situation.

Syftet med projektet var att genom nordiskt samarbete minska risken för marginalisering av familjehemsbarn. Projektet identifierade, spred kunskap om och exempel på goda insatser som kan förbättra situationen för fosterhemsplacerade barn i Norden, på både kort och lång sikt.

Projektet hade fokus på fyra områden:

  • Före placering
  • Under placering
  • Efter placering
  • Ungdomars egna förslag

Senast uppdaterad

2017-09-28

Nyckelord

  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet