• ”Gravida som röker får inte lämnas utan hjälp”

  Finland är det land i Norden där flest gravida röker. Orsakerna till varför Finland toppar statistiken är oklara, men gemensamt för hela Norden är att allt fler som röker i början av graviditeten slutar röka under graviditetens gång.

  Läs mer
 • PopNAD ordnar seminarium om ungas förändrade dryckesvanor

  Flera forskningsprojekt pågår på olika håll i Norden om varför unga dricker mindre och varför ungdomskulturen kring alkohol har förändrats. Hur ser ungdomars tidsanvändning ut i dag, hur lever de, hur mår de – vad gör de istället för att dricka alkohol? Det är temat för popNAD:s seminarium i Oslo i november.

  Läs mer

Sprututbytesprogrammen ökar i Sverige tack vare ny lag

Den första mars i år trädde en ny lag om sprututbyten i kraft i Sverige. – Antalet program har fördubblats på två år och de fortsätter att öka i Sverige, säger Niklas Karlsson, som är utredare på Folkhälsomyndigheten och också forskar i ämnet.

Läs mer

Får mennesker med utviklingshemming og som misbruker alkohol og narkotika den rusbehandlingen de trenger?

Mennesker med lett psykisk utviklingshemming risikerer flere og mer alvorlige sosial- og helseproblemer enn andre når de først misbruker alkohol eller narkotika. I mange land, deriblant Norge, har disse imidlertid langt dårligere muligheter enn andre rusmiddelmisbrukere til å få kvalifisert hjelp.

Läs mer

Alkoholinköpen minskar stadigt i de nordiska länderna

Baserat på statistik över den totala registrerade försäljningen av drycker åren 2010 till 2015 kan man se en minskning av alkoholinköp i alla nordiska länder. Också den registrerade totalkonsumtionen minskar.

Läs mer

Kalender

rss icon

Alkoholnyheter från NordenNyheter

 • okt
  2017
  23

  Sverige: Berusningsdrickandet minskar

  Ny svensk alkoholstatistik visar att berusningsdrickandet har minskat, att det finns stora skillnader mellan kvinnors och mäns drickande och att äldre dricker alltmer. Undersökningen har gjorts [...]

  • Folkhälsa
  Läs mer

Nordic welfare sparar cookies på din dator.

Läs mer om detta

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet