English page Verkkosivu suomeksi

H2O Nordic – Alkoholskador på tredje part

Nordens välfärdscenter grundade forskarnätverket H20 Nordic år 2013 för att arbeta med tredjepartsperspektiv inom alkoholforskningen. Projektet avslutades 2016 men ett nytt projekt kring tematiken alkoholens skador på andra under hela livsloppet startades 2017.

Tre arbetsgrupper

Samarbetet kring H2O Nordic har skett i tre metodologiska arbetsgrupper. Nordens välfärdscenter har fungerat som sekreterare för de tre undergrupperna och koordinerart projektet.

H2O Nordic-arbetsgrupperna:

  • Registerbaserade studier om alkoholskador på tredje part
  • Surveystudier om alkoholskador på tredje part 
  • Kvalitativa forskningsprojekt om alkoholskador
    på tredje part

Om tredjepartsperspektivet

Tredjepartsperspektivet på alkoholrelaterade skador ger en bredare förståelse för hur alkohol påverkar samhället. Det kan handla om ekonomisk belastning av social- och hälsovården eller hur vården iakttar och når de personer som berörs av andras alkoholkonsumtion.

Skadorna kan ske både på det privata och offentliga planet. Till exempel skador på barn och partner till personer med alkoholproblem, otrygghetskänslor på offentliga platser eller berusade personer vars beteende upplevs störande.

Tredjepartsperspektivet kan kopplas till de nykterhetsideologier som startade för 100 år sen. Efter ett mera individcentrerat utgångsläge under senare delen av 1900-talet har ett bredare skadeperspektiv igen blivit aktuellt. Flera forskningsprojekt pågår och planeras både i Norden och internationellt.


Under 2017 inleddes projektet alkoholskador under olika livsfaser som är en fristående fortsättning av nätverket.

 

Nina Karlsson

Sidansvarig

Nina Karlsson

Projektledare/seniorrådgivare

Tel. dir. +358-207 410 880

Mobil +358-45 872 0270

Senast uppdaterad

2017-09-25

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet