English page Verkkosivu suomeksi

Tidigare resultat

  • Folkhälsa

Här hittar du tidigare projekt och rapporter inom området Folkhälsa.

  • Upphandling av missbruksvård i Norden
    Rapporten "Upphandling av missbruksvård i Norden" (2016) utreder styrning, praxis och erfarenheter gällande upphandling av missbrukstjänster i de nordiska länderna.
  • Alkoholopinioner i Norden
    Publikationen om alkoholopinioner, som publicerades 2014, tar reda på hurdan alkoholpolitisk linje nordborna vill ha.

Senast uppdaterad

2018-01-10

Nyckelord

  • Folkhälsa

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet