English page Verkkosivu suomeksi

Expertgruppens sammansättning

  • Folkhälsa

Följande medlemmar ingår i expertgruppen för projektet "Förändrade dryckesvanor bland unga och äldre i Norden".

Vibeke Asmussen Frank, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus universitet, Danmark
Christoffer Tigerstedt, Institutet för hälsa och välfärd, Finland
Kirsimarja Raitasalo, Institutet för hälsa och välfärd, Finland
Stefán Hrafn Jónsson, Islands universitet, Island
Hilde Pape, Folkhälsoinstitutet, Norge
Elin Bye, Folkhälsoinstitutet, Norge
Jonas Raninen, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Sverige
Kerstin Stenius, Nordens välfärdscenter                                                        

Projektledare

Yaira Obstbaum-Federley, Nordens välfärdscenter (ungas dryckesvanor)
Nina Karlsson, Nordens välfärdscenter (äldres dryckesvanor)

Yaira Obstbaum-Federley

Sidansvarig

Yaira Obstbaum-Federley

Projektledare/seniorrådgivare

.

+358 400 604 320

Senast uppdaterad

2017-12-14

Nyckelord

  • Folkhälsa

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet