English page Verkkosivu suomeksi

Barn och ungas psykiska ohälsa i Norden

  • Folkhälsa

Projektet vill bidra till de nordiska länderna utvecklar och säkrar kvalitén inom välfärdssektorns insatser för att stödja utsatta barn och unga. Projektet kommer i första hand att göra detta genom att arrangera sex dialogmöten under hösten 2016 och 2017 i Norden.

Ungdomar i grupp

Varje möte organiseras i samarbetet med nationella och lokala aktörer i det land där dialogmötet hålls.

Tematiska områden som diskuteras kommer att styras av kontextuella behov och önskemål för varje land, men det främsta fokuset är tidiga insatser och tvärsektoriellt samarbete.

Förhoppningen är att deltagarna ska kan inspirera varandra om fungerande strukturer, metoder och utvecklingsområden.

Den direkta målgruppen för projektet är tjänstemän på kommun, myndighets- och departementsnivå, praktiker och forskare i de nordiska länderna.
Barn och unga som riskerar psykisk ohälsa ska själva höras och inkluderas i dialogmötena.

Nordens välfärdscenter kommer att sammanfatta de viktigaste budskapen från alla möten i en kortare film.

Senast uppdaterad

2017-11-07

Nyckelord

  • Folkhälsa

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet