English page Verkkosivu suomeksi

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder

Inkludering av personer med funktionsnedsättning är ett viktigt mål inom det nordiska samarbetet. Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder, funktionshindersrådet, är Nordiska ministerrådets rådgivande organ för området och ska stödja de olika politikområdena och hela det nordiska samarbetet att bidra till denna inkludering.

 • Funktionshindersrådet finns sedan 2013 och nuvarande mandat gäller till och med 31 december 2017.
 • Nordens välfärdscenter koordinerar rådets aktiviteter och processer.   

 • Rådet lyder under Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik men har en rådgivande funktion för alla sektorer i Nordiska ministerrådet.

 • Rådet består av 16 experter som till hälften är experter som utsetts av de nordiska ländernas regeringar och till häften av ländernas funktionshindersorganisationer.

 • Utöver att funktionshindersrådet konsulteras vid behov, kan det på eget initiativ lyfta frågor och uppgifter som man finner viktiga i det nordiska samarbetet på funktionshindersområdet.

 • Funktionshindersrådet har bland annat i uppgift att följa upp Nordiska ministerrådets handlingsplan för funktionshinderssamarbetet. Årsplanen koordineras också i dialog med det land som har ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. 2017 är det Norge som är ordförandeland.

Flag of Great BritainAbout the Council


Åse Kari Haugeto hoppas på fortsättning

I år har Norge ordförandeskapetÅse Kari Haugeto
i Nordiska ministerrådet.
För funktionshindersrådet
är det Åse Kari Haugeto
från Barne, ungdoms-
og familiedirektoratet
som nu har ledartröjan.
På agendan står
bland annat att delta
i utvärderingen av
funktionshindersrådets arbete.

– Det vi hoppas på är att rådet får fortsätta verka så att det inte bara tar slut nu. Det är unikt hur alla de nordiska länderna har mötts för att jobba tillsammans med de här frågorna, säger hon. Läs hela intervjun härÄldre kvinna tittar ut genom fönstret

Årsrapport för 2016

Under 2016 togs flera nya initiativ och en viktig milstolpe passerades när alla nordiska länder till slut ratificerade FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Funktionshinderrådet har arbetat med flera olika teman och uppgifter från ministerrådet, bland annat aktiviteter från ministerrådets handlingsplan för funktionshinderssamarbetet som löper 2015—2017.

Läs hela rapporten här


Funktionshindersperspektiv i nordiskt samarbete om FN:s Agenda 2030

FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling antogs i december 2015 och nu arbetar Nordiska ministerrådets expertgrupp för hållbar utveckling på ett eventuellt nytt nordiskt program som kan stödja implementeringen av de globala målen. 

Svensk flagga Läs mer på svenska


Kontakt


Bild på Maria MontefuscoMaria 
Montefusco
Projektledare
+46 76 1992807
Epost: 

rss icon

Alkoholnyheter från NordenNyheter

Senaste NADPublikationer

 • Glad pojke gungar

  Skolan en grund för lyckad inkludering – Nyanlända barn och unga i Norden

  2017-12-01

  Den viktigaste arenan för inkludering och integration av nyanlända barn och unga är skolan.

  Läs mer
 • Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder

  2017-11-24

  Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder - Verksamhet, aktivteter och resultat 2013-17

  Läs mer
 • Kartlegging av levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder

  2017-11-10

  Avdeling vernepleie ved UiT gjennomførte våren 2017 en undersøkelse av levekårene til personer med[...]

  Läs mer

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet