English page Verkkosivu suomeksi

God praktik inom nordisk missbruksvård

Här hittar du mer material anknutet till de goda exempel på innovativ lokal nordisk missbruksvård vi presenterar i rapporten "Lokal innovation inom missbruksvården". Rapporten beskriver projektet Nordisk lokal missbruksvård – NoLoM, som initierades av Nordens Välfärdscenter 2011. Vårt syfte med projektet har varit att jämföra och uppmärksamma lokala lösningar inom tre områden inom missbruksvården: A) identifiering av dolt alkoholmissbruk inom den somatiska vården, B) webbaserat stöd åt skolungdomar i 16-årsåldern med trivsel- och/eller missbruksproblem samt C) arbetssätt för att förhindra oplanerade avbrott i substitutionsvården. Fyra nordiska kommuner har deltagit i projektet – Århus, Stavanger, Umeå och till viss del Esbo. I rapporten sammanställer vi exempel på goda lokala insatser som lyfts fram inom projektet. Vi hoppas att de ska fungera som inspiration till att utmana rutiner och arbetsmetoder.

Senast uppdaterad

2016-09-22

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet