English page Verkkosivu suomeksi

Utmaningar med skolavhopp prioriterat arbete i Norden

  • Folkhälsa
jun
2017
28

För unga i Norden som står utan gymnasie- och yrkesutbildning är utsikterna till arbete avsevärt försämrade. Mellan 9-12 procent unga riskerar att hamna i en situation där de varken arbetar eller studerar. - Den här gruppen måste vi satsa på, säger Lidija Kolouh-Söderlund projektledare på Nordens välfärdscenter.

Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur i Norden samlades på sommarmöte i Helsingfors 26-28 juni 2017. Under Finlands ordförandeskap i Nordiska rådet är en av prioriteringarna att främja utvecklingen av utbildningsformer för barn och unga i en sårbar situation. Under mötets första dag ordnades därför ett expertseminarium och en rundabordsdiskussion om skolavhopp i Norden.

Utmaningarna med skolavhopp är liknande i alla nordiska länder och genom att sprida kunskap om satsningar och resultat mellan länderna kan andelen skolavhopp minskas och personliga tragedier undvikas. 

Ordförande för utskottet för kunskap och kultur Jorodd Asphjell lyfter upp det viktiga i att lärare, speciallärare och psykologer involveras ännu aktivare i arbetet mot skolavhopp.

- Vi måste rikta våra insatser bättre, vi måste titta på behoven. Grunden till att reducera skolavhopp är en grundlig och bra kartläggning, säger Jorodd Asphjell.

1 av 10 i riskzonen

Idag står många unga i Norden utan fullföljd gymnasie- och yrkesutbildning och för dem är utsikterna till arbete avsevärt försämrade. Utan arbete och utbildning är risken stor att hamna i utanförskap. Statistik i dag visar att den självupplevda psykiska ohälsan hos unga ökar i Norden. Dessutom är det mellan 9-12 procent av de unga i de nordiska länderna som riskerar att hamna i en situation där de varken arbetar eller studerar. De vanligaste orsakerna till detta är psykisk ohälsa, att den unga inte känner sig behövd eller att den unga inte finns med i ett sammanhang.

- Den här gruppen måste vi satsa på, vi vet alla att tidiga insatser är kostnadseffektiva, sena insatser tenderar att bli dyra, säger Lidija Kolouh-Söderlund projektledare på Nordens välfärdscenter.

Projektet PlugIn har nått 11 000 unga i Sverige som är i riskzonen för att hoppa av skolan. Projektet fokuserar på att sprida kunskap, identifiera, utveckla och utvärdera metoder i arbetet med att reducera studieavbrott.

- Den främsta orsaken till avhopp är mobbning. Andra orsaker är brist på pedagogiskt stöd, att individen helt enkelt inte orkar räcka upp handen, det blir för stressigt och man hoppar av, säger Anna Liljeström som jobbar med PlugIn-projeketet.

Hon menar att det är viktigt att skapa ett inkluderade klimat i våra skolor och försöka påverka institutionella faktorer.

- Det är helt klart att vi får vi färre avhopp om vi jobbar med inkludering och mot mobbning, säger Anna Liljeström.

Läs hela artikeln på norden.org, där den ursprungligen publicerades.

Bild av pojke som läser

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet