English page Verkkosivu suomeksi

"Stödordningen har en fundamental betydelse"

  • Funktionshinder
dec
2017
20

Varje år delar Nordens välfärdscenter ut cirka en och en halv miljon kronor i stöd till funktionshindersorganisationer i Norden. En av organisationerna som har fått pengar är DøvBlindes Nordiske SamarbejdsKomite som gärna vill att även de baltiska staterna ska involveras i framtiden.

Pengarna som Nordens välfärdscenter delar ut är till för att främja samarbeten, gemensamma projekt och utveckling av den egna verksamheten. Och detta är något som DøvBlindes Nordiske SamarbejdsKomite har tagit fasta på. Bland annat genom ett samarbete med Nordisk Lederforum på døvblindeområdet. Men också genom att ta fram nya strategier och integrera  FN:s handikappkonvention och globala mål i det egna arbetet.

Henrik H. Ottesen är organisationschef och den som leder verksamheten på föreningens sekretariat. Han menar att stödordningen har haft en fundamental betydelse för arbetet det senaste året. 
– Utan det här stödet hade det inte varit möjlig att genomföra våra möten, säger han.

Vill ha nordisk strategi för tillgänglighet

Enligt Henrik H. Ottesen är en av vinsterna med det nordiska samarbetet som stödordningen är till för att främja att det nationella arbetet sätts in i ett större perspektiv. 
– Som ledare blir man inspirerad till att göra ännu mer för medlemmarna. Liksom att engagera sig ännu mer i samhällsutvecklingen både på det generella planet och inom dövblindområdet, säger han. 

I framtiden vill han se en gemensam nordisk strategi för att tillgängliggöra samhället för personer med dövblindhet. Men också att de nordiska länderna bör stötta de baltiska länderna så att de också får intresseorganisationer för dövblinda.
– Detta lär kräva mer än att vi bjuder in representanter till ett möte. Det behövs ett projekt med pengar att söka, säger Henrik H. Ottesen.

DøvBlindes Nordiske SamarbejdsKomite

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet