English page Verkkosivu suomeksi

Nordisk demensvård får hjälp av tekniska lösningar

  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
jun
2017
22

I de nordiska länderna lider nästan en halv miljon människor av diagnostiserad demens och man antar att antalet personer med icke-diagnostiserad demens är stort. Studier visar att demenssjukdomar ökar snabbt och att antalet nordbor som drabbas kommer att fördubblas fram till år 2050.

I vår pOmslag till publikationen "välfärdsteknologi handlar inte om teknik utan om människor" - tekniksprång i nordisk demensvårdublikation "Välfärdsteknologi handlar inte om teknik utan om människor" kommer olika nordiska röster till tals om frågor som väcks kring välfärdsteknologi.

Ett konkret exempel på en välfärdsteknologisk produkt som tagits fram är robotkatten. Studier visar att patienters intresse för att kommunicera med omvärlden ökar när de använder en robotkatt,
de känner sig även lugnare och upplever att de har sällskap.

Här hittar du publikationen

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet