English page Verkkosivu suomeksi

Nyhetsbrevet Nordic welfare 7/2017 ute nu!

  • Folkhälsa
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
aug
2017
29

Välfärdsteknologi och demens, livskvalitet för äldre, alkoholinköp i Norden och webbsida om integration av immigranter och flyktingar på engelska. Bland annat detta kan du läsa om i senaste numret av nyhetsbrevet Nordic welfare.

Nyhetsbrevet Nordic welfare 7/2017I de nordiska länderna lider nästan en halv miljon människor av diagnostiserad demens. Studier visar att demenssjukdomar ökar snabbt och att antalet nordbor som drabbas kommer att fördubblas fram till år 2050. I publikationen "Välfärdsteknologi handlar inte om teknik utan om människor" kommer olika nordiska röster till tals om frågor som väcks kring välfärdsteknologi.

Antalet personer över 65 år ökar i hela Norden. Hur denna utmaning ska mötas vill Nordens välfärdscenter ta reda på i ett projekt om livskvalitet för äldre.

I nyhetsbrevet lyfter vi också fram ny statistik som visar att alkoholinköpen minskar stadigt i de nordiska länderna. Och nu finns vår webbsida om integration av immigranter och flyktingar också på engelska.

Nyhetsbrevet Nordic welfare 7/2017 (Öppnas i nytt fönster)

Prenumerera på nyhetsbrevet Nordic welfare!

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet