English page Verkkosivu suomeksi

Integration och språkbad på sommarens politiska arenor

  • Folkhälsa
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
jun
2017
13

Invandrarkvinnor är underrepresenterade på den nordiska arbetsmarknaden. Men det finns lyckade exempel som handlar om företagande, studier, projekt och stödinsatser - hur gör vi för att dessa exempel ska få mer spridning? Det är temat för en paneldiskussion om integration som Nordens välfärdscenter arrangerar i Almedalen.

Många insatser för att få in invandrare på arbetsmarknaden är inriktade mot män. Paneldeltagarna lyfter fram vad vi i stället behöver göra för att insatserna också ska omfatta kvinnorna. Deltagarna får ta del av lärande exempel, som utveckling av kvinnligt företagande.

Seminariet är en del av Nordens dag där också många övriga av vår tids viktigaste samhällsfrågor diskuteras, exempelvis om växande inkomstklyftor, miljöfinansiering och parallellsamhällen.

Seminariet Invandrarkvinnors etablering i arbetslivet - så lyckas vi, 3 juli 2017 (Öppnas i nytt fönster)

Programmet för Nordens dag, Almedalen 3 juli 2017 (Öppnas i nytt fönster)

Programmet för Almedalsveckan 2-7 juli 2017 (Öppnas i nytt fönster)

Språkbad och nordiskt café på Suomiareena

Norden och nordiskt samarbete är starkt framme under den finländska politiska arenan, Suomiareena 10-14 juli 2017. Under veckan arrangeras flera nordiska diskussioner. Bland annat om vilka utmaningar och gränshinder vi har kvar i Norden och hur vi tillsammans kan göra Norden till världens mest integrerade region. De övriga diskussionerna handlar om tillit som en grundläggande nordisk värdering, om Norden och Europa samt om ohållbar utveckling som ett hot mot våra nordiska samhällen.

Torsdagen 14 juli har Nordens välfärdscenter tillsammans med Niva, Nordiska institutionen för vidareutbildning inom arbetsmiljöområdet, hand om det nordiska tältet på Medborgartorget. I tältet kan du bland annat få mer information om nordiskt samarbete och vilken nytta det har för just dig, vi bjuder på kaffe och svenskt språkbad i café Norden och arrangerar nordiska frågesporter.

Nordiskt samarbete på sommarens politiska festivaler (Öppnas i nytt fönster)

Kvinna talar i mikrofon under Almedalsveckan

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet