English page Verkkosivu suomeksi

Hon hoppas på en fortsättning för funktionshindersrådet

  • Funktionshinder
  • Välfärdsteknologi
mar
2017
17

Det nordiska samarbetet kring funktionshinder är unikt och bör fortsätta även efter 2017. Det menar Åse Kari Haugeto, ordförande för funktionshindersrådet.

I år har Norge ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. För funktionshindersrådet är det Åse Kari Haugeto från Barne, ungdoms- og familiedirektoratet som nu har ledartröjan. På agendan står bland annat att delta i utvärderingen av funktionshindersrådets arbete.
– Det vi hoppas på är att rådet får fortsätta verka så att det inte bara tar slut nu. Det är unikt hur alla de nordiska länderna har mötts för att jobba tillsammans med de här frågorna. Sammansättningen är väldigt bra med intresseorganisationer och myndighetsexperter, säger hon.

Norges regering har valt att prioritera två viktiga arrangemang inom funktionshindersområdet under 2017. Det första är ett sidoevenemang vid statspartsmötet för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktiosnedsättning i FN i New York. Fokuset är främst att lyfta fram hur statistik kan användas för att följa situationen för personer med funktionsnedsättning.
– Det är viktigt att ha bra statistik om de här grupperna för att vi ska få uppmärksamhet för vårt nordiska samarbete. Men också för att det ska bli enklare få igenom det som står i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, säger Åse Kari Haugeto.

Det kommer också att arrangeras en konferens om universell utformning och vardagsteknologi. Målgrupperna är aktörer från näringslivet, offentlig sektor och till viss del kommunerna i Norden. 
– Norge har arbetat med universell utformning och vardagsteknologi under flera år och har tagit fram en nationell handlingsplan. Under ordförandeskapet vill vi dela med oss av de norska lösningarna och utbyta erfarenheter. De nordiska länderna har mycket att lära av varandra, säger hon.

Läs mer om funktionshindersrådet

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet