English page Verkkosivu suomeksi

Konferens: Unga in i Norden - psykisk hälsa, arbete och utbildning

  • Arbetsinkludering
  • Välfärdspolitik

Vad behöver beslutsfattare i de nordiska länderna investera i för att förbättra välfärden för Nordens unga?

Vi har aldrig haft så utbildade och kompetenta unga i Norden som vi har i dag. Samtidigt har vi alltfler unga som uppger att de lider av psykisk ohälsa, samt unga som på grund av olika faktorer riskerar att hamna i sårbara situationer. Den växande psykiska ohälsan bland unga utgör en av de största folkhälsoutmaningarna våra nordiska samhällen står inför. 

Välkommen till en viktig dag där vi diskuterar hur dagens unga mår och vad samhället måste investera i för att förbättra deras välfärd. Vi presenterar även exempel på verksamheter som lyckats bra med att skapa förutsättningar för unga att ta ett steg in i samhället genom antingen studier eller arbete.

Bilden är tecknad och föreställer fyra ungdomar

Ur programmet

Cecilie Høj Anvik och Ragnhild Holmen Waldahl, Nordlandsforskning, Norge, presenterar sin forskning om situationen för utsatta unga i Norge, Island och Färöarna. Forskningen är tillämpbar på samtliga nordiska länder.

Vad behöver beslutsfattare i Norden investera i? Lidija Kolouh-Söderlund, projektledare Nordens välfärdscenter, berättar om projektet Unga in i Norden och presenterar policyrekommendationer.

Verksamheter som skapar förutsättningar för unga att ta ett steg in i samhället genom att stärka deras självkänsla. Presentation av Headspace i Danmark samt Ungdomsverkstäder och Ohjaamo i Finland.

Reidun Follesø, Nord universitet, Norge, berättar om ”Unge, udenforskab og social forandring – nordiske perspektiver”, en antologi med aktuell nordisk ungdomsforskning inklusive policy rekommendationer.

Paneldiskussion med unga från Norden

Fullständigt program för dagen (.pdf)

Välkommen!

Fyll i anmälan
Senast dag för anmälan är 10 janauri.

Projektet Unga in i Norden
Projektet Unga in i Norden fokuserar på ungdomar som lider av eller riskerar psykisk ohälsa, samt deras situation i skolan och senare övergång till arbete och egen försörjning. Ytterligare ett viktigt tema i projektet är förtidspensionering och sjukpension på grund av psykisk ohälsa bland unga vuxna.

Projektet Unga in i Norden har gjorts på uppdrag av det Nordiska ministerrådet och har pågått sedan 2014. Konferensen markerar slutet på projektet och samtidigt uppstarten av det norska ordförandeskapet under 2017.

Händelsedetaljer

Start: 2017-01-20 - kl 09:30
Slut: 2017-01-20 - kl 16:00
Adress:
Radisson Blu Airport Hotel, Oslo, Norge
Nyckelord:
  • Arbetsinkludering
  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet