English page Verkkosivu suomeksi

Nordisk dag om dövblindhet 2017 – inspiration till samarbete

  • Funktionshinder

Nordisk dag om dövblindhet vill inspirera till fortsatt gott samarbete. Här får du ta del av nya forskningsresultat och ny kunskap, samt möjlighet att byta erfarenheter med nordiska kollegor.

Inom dövblindområdet finns en lång tradition av att arbeta tillsammans nordiskt. Eftersom det är relativt få personer som arbetar inom dövblindområdet i respektive nordiskt land är det viktigt att tillsammans utveckla och sprida kunskap - och det gör vi bäst med förenade krafter!

Arrangemanget riktar sig till praktiker, forskare, myndigheter och politiker som kommer i kontakt med personer som har kombinerad syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet. Vi välkomnar såväl dig med lång erfarenhet inom området som övriga intresserade.

Anmälan

Skicka in din anmälan (öppnas i nytt fönster)

Praktisk information

Nordisk dag om dövblindhet arrangeras i anslutning till DbI European conference. Information om boende, resor och konferensanläggning finns på dbi2017denmark.com/aalborg.aspx (öppnas i nytt fönster).

Språk och tolkning

Presentationerna sker på skandinaviska (norska, danska och svenska). Tolkning till/från skandinaviska till/från isländska och finska är tillgänglig.

The presentations are in Scandinavian (Danish, Norwegian and Swedish).
Interpretation from/to Scandinavian from/to Icelandic and Finnish will be available.

Kontakt

Maria Creutz  
Nina Sténs

Händelsedetaljer

Start: 2017-09-04 - kl 10:00
Slut: 2017-09-04 - kl 17:30
Adress:
Aalborg Kongres & Kultur Center, Aalborg, Danmark
Nyckelord:
  • Funktionshinder

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet