English page Verkkosivu suomeksi

Gal mii birget - Nog klarar vi oss!

  • Funktionshinder

Har samer med funktionsnedsättning lika bra förutsättningar för goda levnadsförhållanden som övrig befolkning? Vad säger aktuell forskning och vad anser företrädare för gruppen?

Om levnadsförhållanden för samer med funktionsnedsättning

Norska Barne-, ungdoms og familiedirektoratet har under åren 2014-2017 finansierat ett nordiskt projekt med syfte att ta fram mer forskningsbaserad kunskap om levnadsförhållanden för samer med funktionsnedsättning. Projektets mål är också att ta fram rekommendationer för politikutveckling och hur FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska följas upp med ett urfolksperspektiv.

Projektet har resulterat i nya forskningsstudier från Norge, Sverige och Finland, som kommer att presenteras var för sig, men också speglas mot varandra och andra erfarenheter.

Kom och ta del av den senaste forskningen, erfarenheter från samer med funktionsnedsättning och deras familjemedlemmar och inspirerande projekt. Under konferensen kommer även rekommendationer för att ytterligare stärka rättigheter för samer med funktionsnedsättning presenteras. Det kommer även att vara diskussioner om hur vi gemensamt och var för sig kan ta frågorna vidare.

Konfrensen är avgiftsfri.

Mer information om det nordiska projektet finns på www.nordicwelfare.org/sapmi

Mer detaljerat program kommer, men du kan redan nu klicka här för att anmäla dig till konferesen.

Har du frågor?

Kontakta Jonas Bergström, chef för funktionshindersgruppen
+46 (0)734 21 94 42

Eller Nina Sténs, evenemangsspecialist
+46 (0)70-056 51 73

Händelsedetaljer

Start: 2017-11-09 - kl 09:30
Slut: 2017-11-09 - kl 16:00
Adress:
Thon Hotel Alta, Labyrinten 6, 9510 Alta, Norge
Nyckelord:
  • Funktionshinder

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet