English page Verkkosivu suomeksi

Fra store ord til hverdag der barn og ungdom bor

  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik

- FN-RETTIGHETER FOR BARN OG UNGE MED FUNKSJONSVARIASJON

Barn og unge med funksjonsvariasjon har en rekke rettigheter gjennom to FN-konvensjoner. Hvordan blir disse rettighetene til praksis på områder som utdanning, arbeid, samfunnsdeltagelse, helse og seksualitet – rundt om i nordiske kommuner?

SE LIVESÄNDNINGAR FRÅN SEMINARIET HÄR:

14/11: http://bit.ly/2fI1SLO
15/11: http://bit.ly/2eo7JYD

I SOMMER ratifiserer Island, som siste land i Norden, FN-konvensjonen om rettighetene for personer med nedsatt funksjonsevne. Alle de nordiske landene og selvstyrte områdene har ratifisert FNs barnekonvensjon.

FNs flaggaLIKEVEL rapporterer uavhengige institusjoner og organisasjoner for barn og unge i målgruppa om at det kan være langt fra FN-konvensjon til lokal oppfylling av alle rettigheter, også i Norden. Samtidig er det mange eksempler på vellykket praksis, prosjekter og forslag som peker framover.

I MARIEHAMN får du høre mer om status, gode eksempler og nye forslag. Du møter ungdomsrepresentanter, politikere, embetsverk og forskere som arbeider for, med og blant barn, ungdom og unge voksne med nedsatt funksjonsevne i Norden – på praktisk, strategisk og politisk nivå.

ARRANGØR er Nordens Välfärdscenter, en institusjon under Nordisk ministerråd. Konferansen er gratis.

Mer informasjon

Lars Rottem KrangnesLars Rottem Krangnes
prosjektleder
+46 (0)70-562 45 30

Händelsedetaljer

Start: 2016-11-14 - kl 12:00
Slut: 2016-11-15 - kl 13:00
Adress:
Alandica Kultur & Kongress, Mariehamn på Åland
Nyckelord:
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet