English page Verkkosivu suomeksi

Almedalen: Kan offentlig sektor och civilsamhället tillsammans hjälpa unga som mår dåligt?

 • Arbetsinkludering
 • Välfärdspolitik

Den växande psykiska ohälsan bland unga är en av våra största folkhälsoutmaningar. I Danmark samarbetar den offentliga sektorn och civilsamhället i "hybrida verksamheter". Dessa erbjuder stöd till unga som har problem med sin psykiska hälsa eller sin sociala situation. Skulle det fungera i Sverige?

Nordens Välfärdscenters projekt ”Unga in i Norden" sätter fokus på unga mellan 16 och 29 år. Syftet är att konkretisera för beslutsfattare vad de ska investera i för att förbättra stödet för unga med psykisk ohälsa. Projektet har även tittat på civilsamhällets roll. Kan civilsamhället komplettera – eller till och med förbättra – det befintliga stödet för unga som mår dåligt?

Redan i dag samarbetar brukarorganisationer med vården, men det är sällan aktörerna delar varandras vardag. I Danmark är det däremot verklighet. I s.k. hybrida verksamheter jobbar socionomer och psykologer med volontärer för att hjälpa unga som riskerar att hamna i sårbara situationer p.g.a psykisk ohälsa. En framgångsfaktor är att verksamheterna har låga trösklar, d.v.s det behövs ingen diagnos för att få hjälp och det är enkelt att ta kontakt.

Vad finns det för vinster och utmaningar med hybrida verksamheter och är liknande lösningar möjliga i Sverige?

Medverkande:

 • Dagfinn Høybråten, generalsekreterare, Nordiska ministerrådet
 • Lidija Kolouh-Söderlund, projektledare Unga in i Norden, Nordens Välfärdscenter
 • Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 • Kerstin Evelius, nationell samordnare för statens insatser inom psykisk hälsa
 • Nina Jürs, centerchef, Headspace, Danmark
 • Ann Sofie Blixt, grundare och verksamhetschef, Stödorganisationen Tilia
 • Tove Kjellander, moderator, barnrättskonsult, Vinkelrätt

 

Seminariet är en del av Nordens dag.

Händelsedetaljer

Start: 2016-07-04 - kl 10:00
Slut: 2016-07-04 - kl 10:45
Adress:
Tavernatältet, Strandvägen 4 (Almedalen)
Nyckelord:
 • Arbetsinkludering
 • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet